Kiminle dertleşeceğimizi bilemediğimizde, kiminle dertleşiyoruz?